Ο Σεβ.: Διδ.:, οι Αξ:. Αξ:. και τα μέλη της Στ.: «ΝΑΥΣΙΚΑ 61» υπ. Αρ. 2, υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, σήμερον την 27ην Μαΐου 2010, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ.: Διδ.:, συνήλθαν εις Ολομέλεια με μοναδικό θέμα «Λήψη Απόφασης για την περαιτέρω πορεία της Στ.: ημών».

Συναποφασίσαμε, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, όπως συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις αρμονικές κρούσεις της σφύρας του Μεγ.: Διδ.: Ευσταθίου Λιακοπούλου, συμβουλευόμενοι την Τεκτ.: Σοφίαν του και υπό την καθοδήγησή του, εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Ολομελείας της Ηνωμένης Στοάς της Ελλάδος κατά την 26η Απριλίου 2010.
Εξουσιοδοτούμε δε, τον Σεβ.: Διδ.: της Σ.:Στ.: μας όπως πράξει τα δέοντα, ούτως ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του Μεγ.:Διδ.: Ευσταθίου Λιακοπούλου, επ’ αγαθώ των εν Κανονικότητι Τεκτόνων.

(ακολουθούν υπογραφές των αδελφών)