Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη ήδη από τον μήνα Οκτώβριο των Τακτ.'. Εργγ.'. της Σ.'. ΣΤ.'. Παλλάς Αθηνά υπ' αρ. 9 στην Κέρκυρα για την περίοδο 2019-2020.