Ευφρόσυνα αναγγέλλεται προς την Παγκόσμια Τεκτονική Οικογένεια η ίδρυση της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με το καθιερωμένο τελετουργικό στις 2 Δεκεμβρίου 2006.

Για λόγους εθνικούς, πολιτιστικούς, τεκτονικούς και γεωγραφικούς, έδρα της Μεγάλης αυτής Στοάς των Ελευθέρων Τεκτόνων, ορίστηκε η πόλη της Κερκύρας και αφιερώθηκε στους Πάτρωνές της, Διονύσιο Ρώμα, Ιωάννη Καποδίστρια και Διονύσιο Σολωμό.

Η Μεγάλη αυτή Στοά, αποτελεί συνέχεια, προέκταση και ανάπτυξη της Τεκτονικής Αμφικτιονίας των Τεκτονικών Στοών οι οποίες λειτούργησαν επιτυχώς κατά τα τελευταία έτη στο χώρο των Ιονίων Νήσων.

Κατευθυντήριες αρχές του νέου τούτου Τεκτονικού Σώματος είναι οι ακόλουθες:

  1. Με εύσχημο τρόπο αποστασιοποιείται από το πλέγμα του μη αντικειμενικού πλέον συστήματος της αυθεντικής αναγνωρίσεων από ορισμένες Τεκτονικές δυνάμεις, εις το οποίο τόσο εύκολα παραδόθηκε κατά την τελευταία περίοδο ο Ελληνικός Τεκτονισμός. Γιατί τόσο οι Τέκτονες, όσο και τα Τεκτονικά Σώματα, πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταξιώνονται μόνο από την ποιότητα και τη συνέχεια των έργων τους.
  2. Με άνεση χρόνου επομένως, θα εργαστεί για την ανάπτυξη αδελφικών δεσμών σε ισότιμη βάση με τις υφιστάμενες ανά τον κόσμο Τεκτονικές Δυνάμεις, υπενθυμίζοντας πάντως, ότι το σύστημα των τριών Συμβολικών βαθμών έχει Ελληνική καταγωγή και καθιερώθηκε στον αιώνα από τα Ελευσίνια Μυστήρια.
  3. Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κρατών, δημιουργεί νέα πρακτικά και καταστατικά δεδομένα δικαιοδοσιών και με την έννοια αυτή η χωρική δικαιοδοσία της Μεγάλης αυτής Στοάς, διακηρύσσεται ότι εκτείνεται σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό αυτό χώρο.
  4. Ένας από τους παράλληλους σκοπούς της ίδρυσης μας είναι η μέσα από ένα τρίτο πόλο αναφορών, δημιουργία της αναγκαίας αποφόρτισης στην υφισταμένη ένταση που προήλθε από το Τεκτονικό Σχίσμα. Ο νέος αυτός πόλος δεν έχει λόγους παρέμβασης, αλλά και ούτε μακάριας ουδετερότητας, δεδομένου ότι έχει άμεση και μακροχρόνια γνώση των συνθηκών και των προβλημάτων που δημιούργησαν αυτή την κρίση. Για το σκοπό αυτό διατηρεί το δικαίωμα της δημιουργίας αποκλιμάκωσης, για να αποβληθεί ο άγονος ανταγωνισμός τους που τα έχει καθηλώσει σε μια ισορροπία απλής επιβίωσης.
  5. Η νέα Μεγάλη Στοά ρητά δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να προσελκύσει μέλη ή Στοές από τις υφιστάμενες Τεκτονικές Δυνάμεις, ούτε έχει σα σκοπό να δημιουργήσει δογματικές αντιπαραθέσεις και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η εκατέρωθεν συλλογή όλων των βαθμών, των τύπων και των δογμάτων, έχει εξαντλήσει τα επιτρεπτά και πρακτικά όρια δομής και λειτουργικότητας.
  6. Για το σκοπό αυτό προσδοκά και εύχεται την ποιοτική και αριθμητική ανάπτυξη των δύο αντιζήλων Δυνάμεων, ώστε με πνεύμα αδελφότητος και κοινής καταγωγής, ο Τεκτονικός θεσμός να απαλλαγεί από την περιθωριοποίηση και να καταστεί και πάλι ιστορικά, εθνικά και κοινωνικά καταξιωμένος και μυσταγωγικά θαρραλέος και υπερήφανος, ανοιχτός δε σε όλες τις προκλήσεις των καιρών.
  7. Εκδηλώνει την εκτίμηση της προς όλα τα υφιστάμενα στη χώρα μας Τεκτονικά σχήματα, ανεξαρτήτως τύπου και αρχαιότητος, του αμιγούς Ανδρικού Τεκτονισμού, και εύχεται και αυτών τη συνεχή ποιοτική, χωρική και αριθμητική ανάπτυξη.
  8. Προς απάλειψη των πικριών και των διαφορών του παρελθόντος, δηλώνεται οτι όσοι αδελφοί έλαβαν τους τρεις συμβολικούς βαθμούς από οποιαδήποτε κανονική δύναμη, θεωρούνται, ανεξάρτητα από διοικητικές ή άλλες τυχόν συνέπειες ή μακροχρόνια αποχή από την ενεργό τεκτονική δράση λόγω απογοήτευσης, ότι έχουν διατηρήσει πλήρη τα τεκτονικά τους δικαιώματα και τους τίτλους τους. Με την έννοια αυτή έχουν το δικαίωμα της επισκέψεως εις τα αντίστοιχα Τεκτονικά Εργαστήρια του Συστήματος μας, δια περιορισμένο και μόνο αριθμό παρακολούθησης εργασιών, ώστε να καταστούν στην ουσία και πάλι ενεργά και αποδοτικά μέλη της Τεκτονικής οικογένειας, και να ακολουθήσουν μετέπειτα με ανεξάρτητο τρόπο την ενεργό προσωπική τους πορεία.
  9. Ο περιορισμένος χρόνος παραμονής στα Τεκτονικά αξιώματα και η αναλογική ελευθερία δράσης των Τεκτονικών μας Εργαστηρίων, αποτελούν θεμελιώδεις Καταστατικές μας αρχές.

Εκδόθηκε στην Κέρκυρα κατά το χειμερινό Ηλιοστάσιο του έτους 2006

Ο Μέγας Διδάσκαλος

Ευστάθιος Λιακόπουλος